一般社団法人世界メッシュ研究所

Dữ Liệu

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp ASTER GDEM xuất phát từ sản phẩm thống kê độ cao (dữ liệu lưới thứ thứ 3)

Số liệu thống kê độ cao lưới thế giới thứ 3 được thiết lập dựa trên mô hình bề mặt số toàn cầu ASTER (ASTER GDEM). Khi sử dụng dữ liệu này thông qua các tạp chí khoa học, các ấn phẩm hoặc sử dụng từ các nguồn trên Internet xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc đây là số liệu thống kê độ cao lưới thế giới thuộc về Viện nghiên cứu lưới thế giới còn dữ liệu nguồn của ASTER GDEM thuộc về Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA). Khi sử dụng các dữ liệu này , Viện nghiên cứu lưới thế giới, NASA, METI hoặc các cơ quan tổ khai phá vũ trụ không chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như độ chính xác của các dự liệu này. Tùy thuộc vào mục đích và cách thức của người sử dụng có thể phát sinh ra các trường hợp không mong muốn như tổn thất, hư hại,… Vì vậy Viện nghiên cứu lưới thế giới, NASA, METI hoặc các cơ quan tổ khai phá vũ trụ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các trường hợp liên quan.


Dữ liệu lưới hành chính thứ 3

Đây là dữ liệu lưới thứ ba về liên quan đến các phân khúc hành chính theo từng quốc gia (từ cấp 1 đến cấp 5) và kích thước mắt lưới (chiều dài từ đông sang tây ở phía bắc , chiều dài từ đông sang tây ở phía nam, chiều dài bắc nam, diện tích) Định nghĩa dữ liệu hành chính lưới thế giới dựa trên dữ liệu GADM. Khoảng cách và các phép tính diện tích dựa trên Hệ thống trắc địa thế giới (WGS 84).


JAXA Daichi (ALOS) AW3D30 có nguồn gốc từ sản phẩm thống kê độ cao (dữ liệu lưới thế giới thứ ba)

Dữ liệu này được tạo ra dựa trên mô hình bề mặt số toàn cầu ALOS (DSM) “ALOS World 3D – 30 m” (AW 3 D 30). Khi sử dụng dữ liệu này xin vui lòng ghi rõ đây là số liệu thống kê độ cao lưới thế giới thuộc về Viện nghiên cứu lưới thế giới còn dữ liệu nguồn thuộc về JAXA. Khi sử dụng các dữ liệu này , Viện nghiên cứu lưới thế giới, JAXA không chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như độ chính xác của các dự liệu này. Tùy thuộc vào mục đích và cách thức của người sử dụng có thể phát sinh ra các trường hợp không mong muốn như tổn thất, hư hại,… Vì vậy Viện nghiên cứu lưới thế giới, JAXA hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các trường hợp liên quan.


Dữ liệu chiếu sáng ban đêm NASA bắt nguồn từ dữ liệu sản phẩm thống kê lưới thứ 3 (dữ liệu lưới thứ 3)

Số liệu thống kê ánh sáng ban đêm trên lưới thế giới thứ 3 này được dựa trên hình ảnh ánh sáng ban đêm toàn cầu (2012) do NASA cung cấp. Khi sử dụng dữ liệu này thông qua các tạp chí khoa học, các ấn phẩm hoặc sử dụng từ các nguồn trên Internet xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc đây là số liệu thống kê độ cao lưới thế giới thuộc về Viện nghiên cứu lưới thế giới còn dữ liệu nguồn của dữ liệu chiếu sáng ban đêm thuộc về Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA). Khi sử dụng các dữ liệu này , Viện nghiên cứu lưới thế giới, NASA không chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như độ chính xác của các dự liệu này. Tùy thuộc vào mục đích và cách thức của người sử dụng có thể phát sinh ra các trường hợp không mong muốn như tổn thất, hư hại,… Vì vậy Viện nghiên cứu lưới thế giới, NASA hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các trường hợp liên quan.