一般社団法人世界メッシュ研究所

Dữ liệu ASTER GDEM

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp ASTER GDEM xuất phát từ sản phẩm thống kê độ cao (dữ liệu lưới thứ thứ 3)

Số liệu thống kê độ cao lưới thế giới thứ 3 được thiết lập dựa trên mô hình bề mặt số toàn cầu ASTER (ASTER GDEM). Khi sử dụng dữ liệu này thông qua các tạp chí khoa học, các ấn phẩm hoặc sử dụng từ các nguồn trên Internet xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc đây là số liệu thống kê độ cao lưới thế giới thuộc về Viện nghiên cứu lưới thế giới còn dữ liệu nguồn của ASTER GDEM thuộc về Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA). Khi sử dụng các dữ liệu này , Viện nghiên cứu lưới thế giới, NASA, METI hoặc các cơ quan tổ khai phá vũ trụ không chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như độ chính xác của các dự liệu này. Tùy thuộc vào mục đích và cách thức của người sử dụng có thể phát sinh ra các trường hợp không mong muốn như tổn thất, hư hại,… Vì vậy Viện nghiên cứu lưới thế giới, NASA, METI hoặc các cơ quan tổ khai phá vũ trụ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các trường hợp liên quan.