一般社団法人世界メッシュ研究所

Dữ Liệu JAXA ALOS AW3D30

JAXA Daichi (ALOS) AW3D30 có nguồn gốc từ sản phẩm thống kê độ cao (dữ liệu lưới thế giới thứ ba)

Dữ liệu này được tạo ra dựa trên mô hình bề mặt số toàn cầu ALOS (DSM) “ALOS World 3D – 30 m” (AW 3 D 30). Khi sử dụng dữ liệu này xin vui lòng ghi rõ đây là số liệu thống kê độ cao lưới thế giới thuộc về Viện nghiên cứu lưới thế giới còn dữ liệu nguồn thuộc về JAXA. Khi sử dụng các dữ liệu này , Viện nghiên cứu lưới thế giới, JAXA không chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như độ chính xác của các dự liệu này. Tùy thuộc vào mục đích và cách thức của người sử dụng có thể phát sinh ra các trường hợp không mong muốn như tổn thất, hư hại,… Vì vậy Viện nghiên cứu lưới thế giới, JAXA hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các trường hợp liên quan.