一般社団法人世界メッシュ研究所

Thống kê mức độ chiếu sáng vào ban đêm của lưới thứ 3 từ dữ liệu vệ tinh NASA

Dữ liệu chiếu sáng ban đêm NASA bắt nguồn từ dữ liệu sản phẩm thống kê lưới thứ 3 (dữ liệu lưới thứ 3)

Số liệu thống kê ánh sáng ban đêm trên lưới thế giới thứ 3 này được dựa trên hình ảnh ánh sáng ban đêm toàn cầu (2012) do NASA cung cấp. Khi sử dụng dữ liệu này thông qua các tạp chí khoa học, các ấn phẩm hoặc sử dụng từ các nguồn trên Internet xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc đây là số liệu thống kê độ cao lưới thế giới thuộc về Viện nghiên cứu lưới thế giới còn dữ liệu nguồn của dữ liệu chiếu sáng ban đêm thuộc về Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA). Khi sử dụng các dữ liệu này , Viện nghiên cứu lưới thế giới, NASA không chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như độ chính xác của các dự liệu này. Tùy thuộc vào mục đích và cách thức của người sử dụng có thể phát sinh ra các trường hợp không mong muốn như tổn thất, hư hại,… Vì vậy Viện nghiên cứu lưới thế giới, NASA hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các trường hợp liên quan.